Торбички за прахосмукачки НИТЕК SAMSUNG

Изберете своя модел

 
..7200.. T168
..7400.. T168
..7513.. 7515 T168
..7600.. 7616 T168
5120 T395
5130 T395
5135 T395
5138 T395
5150 T395
5155 Easy & Clean T395
5800.. T167
5900.. T167
6300.. 6399 T167
6700.. 6999 T167
7100.. T168
7713..7715 T168
8013..8015 (bag VP-77) T168
8600.. 8699 T167
8900.. T168
b
bag VP-78M T168
C
CleanForce SC 4141 T167
CleanForce SC 4147 T167
D
Delight (bag VP54 T167
Digimax T168
E
Easy RC 6000…6110 T167
EASY serie T167
F
FC 5600...5699 T167
R
RC 5511 T168
RC 5513 T168
RC 5513/V T167
S
SC ...7935 T168
SC (VCC) 6170 T168
SC (VCC) 7485 T168
SC 15F30WNAR/GE T167
SC 15F60WU T167
SC 4000... T168
SC 4020 T167
SC 4040 T167
SC 4100... T168
SC 4130 CleanForce T168
SC 4135 T168
SC 4147 CleanForce T168
SC 5010 T167
SC 5115 T395
SC 5135 T167
SC 5240 T167
SC 5240 Easy T167
SC 5241 T167
SC 5246 T167
SC 5250..5252 T167
SC 5285 T167
SC 52E6 Easy T167
SC 5320 T167
SC 5330 T167
SC 5345 T167
SC 5355 T167
SC 5400…5499 Serie T167
SC 5450 T167
SC 5455 T167
SC 5480..5485 T167
SC 5490 T167
SC 5491 T167
SC 54F7 T167
SC 5635 T168
SC 5670 T167
SC 5670 T168
SC 5675 T168
SC 6170 T167
SC 6200... T168
SC 6240 T167
SC 6300... T168
SC 6340 T167
SC 6400.. 6499 T167
SC 6940 T167
SC 6950 T167
SC 6955 T167
SC 7000..7299 T167
SC 7000..7299 Silver Nano T395
SC 7800... T168
SC 8305 T167
SC 8345 T167
SC/VC/RC/FC 5900...5999 Serie Easy T167
SC07F60 T168
SC15F30 T168
SC15F30WB T167
SC52E5 V36 T167
SC52F0 S3R T167
SC52U6 T167
SC54E1.. T167
SC54F5... T167
SC56B0 T168
SC61E0 T168
SC61E1 T168
SC61E3 T168
SC74A5 T168
T
TC 9000 T168
TC 9014 T168
TC 9015 T168
V
VC 21F60... Serie T167
VC 5900...5999 Easy T167
VC 5914 V T167
VC 5915V Easy T167
VC 6000.. 6099 T168
VC 6015 T167
VC 6300...6399 Serie T167
VC 6313 T167
VC 6713 H T167
VC 6814 VN T167
VC 8800.. T168
VC-U 313 T183
VC07M25E0WB T395
VC07M25G0WC T395
VCC 5240S3R/BOL Easy T167
VCC 52F0S3R/BOL Easy T167
VCC 52F0S3R/XEH Easy T167
VCJG 08SV T167
VCJG24AV T168
VP-54 T167
VP-78M T205
VP95B) T167