Торбички за прахосмукачки НИТЕК PROGRESS

Изберете своя модел

P
P 562, 565 [торбички за двигател] T107
P 562, 565 [торбички за прах] T105
P 1020 T249
P 1040 T249
P 128 T249
P 137 T249
P 2430 .. 2436 0
P 3000 T249
P 465 T306
P 80 T259
PC 2101 T171
PC 2102 T171
PC 2108 T171
PC 22 CUP T205
PC 2200 - PC 2299 T205
PC 2330 Stuttgart T367
PC 2361 T205
PC 3100 - PC 3299 T205
PC 3400 - PC 3499 T205
PC 3700...3799 T205
PC 3922 T205
PC 3930 T205
PC 4600 .. 4699 T180
PC 6010 T113
PC-3102..3104 T263
PC-3300 .. 3399 T169
PC-4480 T113
PC-4483 T113
PC-4484 T113
 
101 .. 105 0
109 0
111 .. 117 0
1200 0
124 .. 151 0
125 0
2000 0
2100 ... 2199 [P 56] T171
223E 0
2630 0
2631 0
2640 0
2641 0
2660T 0
2661T 0
2735 0
3550 0
3560 0
357 [P8 , P15] 0
367 0
3716 T140
372 0
382 0
389 0
470 .. 486 0
515 0
525 0
530 0
540 0
590 0
630 0
66 0
67 0
670 0
690 0
81 0
83 0
830 0
841 0
842 0
843 0
850 0
855 0
857 0
860 0
861 0
900 0
91 .. 97 0
A
Aqualine T259
Aquamarin 20 T259
Azzurro Diamant 110 [P 60] T113
Azzurro Diamant 112 [P 60] T113
Azzurro Diamant 200 [P 60] T113
Azzurro Diamant 210 [P 60] T113
Azzurro Diamant 221 [P 60] T113
Azzurro Diamant 237 [P 60] T113
Azzurro Diamant 400 [P 60] T113
Azzurro Diamant 410 [P 60] T113
Azzurro Diamant 500 [P 60] T113
B
Bolido 1500 T180
C
C 1000 T249
C 1200 T249
C 1300 T249
C EL T306
CD T306
CL T306
CS T306
D
Diamant 200 - 299 T113
Diamant D 500 T179
Diamant M-100 M300-399 [P 58] T245
E
E183 .. 190 0
E218 0
E246 0
E247 0
E309 .. 326 0
EC 20 0
EC 30 [P46, P48] 0
Exclusiv 152 [P 45] 0
Exclusiv 182 [P 45] 0
Exclusiv 218 [P 45] 0
Exclusiv 248 [P 45] 0
Exclusiv 268 [P 45] 0
Exclusiv 278 [P 45] 0
Exclusiv 650, 700 [P4] T306
Exclusiv Quattro 0
Exclusiv Quattro Infra 0
Exclusiv Super [P40 , P41] 0
F
Freestyle 1300 0
Fresh 0
Futura 0
G
GH T306
GI T306
GL T306
GS T306
GT T306
GTE T306
GXA T306
M
MAGNUM 2820 T330
MAGNUM 2850 T330
MAGNUM 2870 T330
Marienkafer 0
Mercedes NT 20 T133
Minor C T306
Mint 0
S
Slalom 0
Slalom Turbo 0
Super 0
Z
Z 60 T249
Z 70 Super [P 17] T249