Начини на плащане

 

Плащане с банков превод 

След като завръшим поръчката, ви изпращаме данни за плащане. След като получим потвърждение за извършено плащане, веднага изпращаме продукта.


 

Наложен платеж – плащане в брой при доставка

С наложен платеж ще платите в брой при доставка на куриера на Спиди. 

 

Доставка

Кога ще получите стоката?

Продуктите подготвяме за експедиране до 24 часа (отнася се за работни дни). В същия момент ви изпращаме имейл с потвърждение, че пратката напусна централния склад и е преданена на куриер. Ще получите и линк, чрез който може да проследите пратката в интернет. Куриерската фирма обикновено доставя пратката в рамките на 3 или 4 дни. Това означава, че поръчаната стока може да е при вас след 4 работни дни. Срокът за доставка може да бъде удължен при почивни дни и/или официални празници. 

 

Безплатна доставка

Ако изберете торбички в опаковка M,  L или XL доставката ще е безплатна.


Фактура ще получите на посочения от Вас имейл адрес. Ако се нуждаете от касов бон за Вашето счетоводителство, моля, пишете ни или ни се обадете. 


Спиди/SPEEDY

Спиди е най-голямата българска компания за куриерски услуги. Компанията е основана през 1998 г. Спиди обслужва над 700 000 клиенти и 12 млн. пратки годишно, което е възможно благодарение на логистичната мрежа, покриваща 100% от територията на страната. Може да попъчате до вратата, постепенно ще въвеждаме и до офис на Спиди. Доставката струва 5 лв.

 

 

Общи условия

 

Нови общи търговски условия на електронния магазин „Торбички за прахосмукачки” според  Регламента за защита на личните данни (GDPR) на Европейския съюз 2016/679, валидни от 23.5.2018

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между

Дулцинеа ООД (Dulcinea, s.r.o), Чехия, представлявано от Ева Беньова , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „Торбички за прахосмукачки”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Дулцинеа ООД (Dulcinea, s.r.o)

2. Седалище и адрес на управление: Чехия, град Литомишъл, Яблоньова307

(Jabloňová 307, Zahájí, 570 01 Litomyšl, Czech Republic)

3. Адрес за упражняване на дейността: Чехия, град Литомишъл, Яблоньова307

(Jabloňová 307, Zahájí, 570 01 Litomyšl, Czech Republic)

4. Данни за кореспонденция:

Eva Beňová, Jabloňová 307, Zahájí, 570 01 Litomyšl, Czech Republic

Email: dulcinea.sro@gmail.com , тел: +359 882 462 480

5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър на Чешка република, ЕИК 061 64 030,http://www.obchodnirejstrik.cz/

6. Надзорни органи:

(1) Чешка търговска нспекция Уеб сайт: www.coi.cz/en/

 (2) Комисия за защита на потребителите Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.torbichki-za-prahosmukachki.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4.

Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.

(1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.torbichki-za-prahosmukachki.bg или друго средство за комуникация от разстояние (телефон).

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

Чл. 7.

(1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе личните си данни в съотвесен формуляр. С първата извършена от него покупка Ползвателят може да се регистрира в електронния магазин .

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Доставчика, след регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия и с Условията относно защита на личните данни, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Договорни отношения между Ползвателя и Доставчика възникват в момента на потвърждение на поръчката извършено от Доставчика.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 8.

(1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(5) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА

Чл. 9.

 (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: https://torbichki-za-prahosmukachki.bg/За_покупката/#доставка

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на потвърждение на поръчката направена от Ползвателя при Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10.

 Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(2) Извършване на поръчка в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни;

 (3) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(4) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(5) Потвърждение на поръчката;

След потвърждение на първата поръчка Ползвателят получава име и парола за автоматично създаден акаунт вЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12.

(1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13.

 (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

 

Чл. 14.

 (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 30 дни, считано от датата на получаване на стоката. –

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

 (3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15.

(1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.


VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17.

 (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок. 

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19.

(1) ДОСТАВЧИКЪТ обработва данните в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

(2) ДОСТАВЧИКЪТ обработва само такива лични данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, които са крайно необходими в процеса на изпълняване на поръчките в електронния магазин.

(3) Защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се определя от тези Условия за защита на личните данни. 

Чл. 20.

 (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес …

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21.

 (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Доставчикът поема задължение да информира за промяна на общи търговски условия с ясно и видимо предизвестие на уеб страницата на тези условия. 

Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://torbichki-za-prahosmukachki.bg/За_покупката/#доставка, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 - при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

 - по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

 - едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

 - при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

 - при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

 - в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

 - в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или с помощта на европейско Онлайн решаване на спорове (ec.europa.eu/consumers/odr/)

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.torbichki-za-prahosmukachki.bg.

 

Рекламации

Искате ли да върнете/рекламирате продукта? Как да го направите?

Не получихте това, което очаквахте?

Доставените торбички не пасват на прасмукачката ви? Имате право да откажете получаването на заявената за покупка стока или да върнете получената вече пратка. Стремим се бързо да ви помогнем, евентуално да сменим погрешно доставената стока с нова.

 

Моля, възползвайте се от предоставените данни за контакт и ни пишете на имейл

(eshop@torbichki-za- prahosmukachki.bg) или ни се обадете (0882 462 480).

На разположение сме от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.

Формуляр за рекламация

 

1. Стоката може да върнете без посочена причина в срок до 1 месец от доставката. Моля, изтеглете формуляр за рекламация във .pdf или .doc формат. Попълнете формуляра и изпратете ни го като прикачен файл тук: eshop@torbichki-za-prahosmukachki.bg. Принтирайте едно копие и сложете го в пакета със стоката, която ни връщате. Благодарение на това може да свържем поръчката Ви с връщаната стока. Благодарим ви за съдействието.

 

2. Когато пращате стоката на нашия адрес, моля опаковайте я внимателно. Не трябва да

бъде в оригинална опаковка, дори може да върнете опаковката и в случай, че липсва

една торбичка.

 

3. Моля, изпратете пратката на този адрес: 

Post ONE/Packeta

9812957 torbichki-za-prahosmukachki.bg
Челопешко шосе 14
1839 Sofia

 4. След получването на пратката ще ви изпратим новия продукт. Ако не желаете да

получите друг продукт, ще ви върнем парите.