Начини на плащане

 

Плащане с банков превод 

След като обработим поръчката, ви изпращаме данни за плащане. След като получим потвърждение за извършено плащане, веднага изпращаме продукта.

ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG80UNCR96601004742118

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Получател: НИТЕК ЕООД

Основание за превод - Информация за получателя: CZ и номер на поръката ви


 

Наложен платеж – плащане в брой при доставка

С наложен платеж ще платите в брой при доставка на куриера на Спиди. 

 

Доставка

Кога ще получите стоката?

Продуктите подготвяме за експедиране до 24 часа или още на същия ден, ако поръчката е направена до 15 часа (отнася се за работни дни). Куриерската фирма обикновено доставя пратката в рамките на 1 или 2 дни. Това означава, че поръчаната стока може да е при вас след 2 работни дни. Срокът за доставка може да бъде удължен при почивни дни и/или официални празници. 

 

Безплатна доставка

Предлагаме Ви безплатна доставка при покупка над 45 лв.


Фактура

Ако пазарувате при нас като физическо лице, ще получите опростена фактура за продажба на дребно на хартиен носител заедно с пратката. На фирмите се издават фактури на хартиен носител и се прилагат към пратките. Касовият бон се издава от куриерската фирма. Моля изисквайте касовия бон от Спиди, ако ви е необходим.

Благодарим Ви за съдействието!


Спиди/SPEEDY

Спиди е най-голямата българска компания за куриерски услуги. Компанията е основана през 1998 г. Спиди обслужва над 700 000 клиенти и 12 млн. пратки годишно, което е възможно благодарение на логистичната мрежа, покриваща 100% от територията на страната. Може да поръчате до адрес, постепенно ще въвеждаме и до офис на Спиди.

Доставката струва 6,5 лв.

 

 

Общи условия

Общи търговски условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между дружество Дулцинеа ООД (Dulcinea, s.r.o), Чехия, собственик на електронен магазин „Торбички за прахосмукачки” и търговски агент, наричано по-долу за краткост ПОСРЕДНИК, дружество НИТЕК ЕООД България, като производител и доставчик на стоката, предлагана от електронния магазин, наричано по-долу за краткост като ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ на електронния магазин „Торбички за прахосмукачки”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ПОСРЕДНИКА И ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

А)

1. Наименование на Посредника: Дулцинеа ООД (Dulcinea, s.r.o)

2. Седалище и адрес на управление: Чехия, град Литомишъл, Яблоньова 307

(Jabloňová 307, Zahájí, 570 01 Litomyšl, Czech Republic)

3. Адрес за упражняване на дейността: Чехия, град Литомишъл, Яблоньова 307

(Jabloňová 307, Zahájí, 570 01 Litomyšl, Czech Republic)

4. Данни за кореспонденция:

Eva Beňová, Jabloňová 307, Zahájí, 570 01 Litomyšl, Czech Republic

Email:eshop@torbichki-za-prahosmukachki.bg

Тел: +359 882462480

5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър на Чешка република, ЕИК 06164030, ДДС №: CZ06164030 http://www.obchodnirejstrik.cz/

6. Надзорни органи:

(1)Чешка търговска нспекция Уеб сайт: www.coi.cz/en/

(2) Комисия за защита на потребителите Уеб сайт: www.kzp.bg

Б)

1. Наименование на Доставчика: НИТЕК ЕООД

2. Седалище и адрес на управление:

България гр.София 1836, кв. Левски-Г ул. Поп Грую бл.46

3. Адрес за упражняване на дейността:

България гр.София 1836, кв. Левски-Г ул. Поп Грую бл.46

4. Данни за кореспонденция:

България гр.София 1836, кв. Левски-Г ул. Поп Грую бл.46

Имейл: orders_nitec@abv.bg

Тел.: +35924450450

5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър на Република България ЕИК: 831189368
ДДС №: BG831189368
www.brra.bg

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e онлайн магазин, достъпен на адрес в Интернет www.torbichki-za-prahosmukachki.bg, чрез който Потребителитеимат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създават профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите критерии и условия от практиката, потребителското или търговското право.

Чл. 5. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Посредника, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.torbichki-za-prahosmukachki.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на избраните стоки.

(3) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Посредника на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителитестоки в сроковете и при условията, определени от Посредника на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителитена сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Посредника.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Съгласен съм с общи условия на електронния магазин " и "Създай профил", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Посредникът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото изпратено от Посредника, с което е уведомен за извършената регистрация. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Посредника възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Потребителя и Посредника, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния електронен адрес, Посредникът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Посредника на посочения от Потребителя нов Основен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Посредника на посочения от Потребителя нов Основен електронен адрес.

(4) Посредникът информира Потребителя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Потребителя нов Основен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Посредникът не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния електронен адрес.

(6) Посредникът може да изисква от Потребителя използването на Основния електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Потребителитеизползват предимно интерфейса на страницата на Посредника, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Посредника стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Посредника, Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: www.torbichki-za-prahosmukachki.bg/За_покупката/#Общи_условия

(4) Страна по договора с Посредника и Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение - това са данните, с които е създаден акаунт на Потребителя при Посредника.

(5) Посредникът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на поръчка на Потребителя при Посредника. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването ѝ от Потребителя чрез интерфейса на Посредника.

(7) За сключването на договора за покупко-продажба на стоки, Посредникът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителяадрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителяданни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Потребителитесключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на покупка в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списъка за покупка на стоки;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставка;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената;

(6) Потвърждение на поръчката.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА И ПОСРЕДНИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Посредника са определени в профила на всяка една стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Посредника в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Посредника и се предоставя като информация на Потребителитев един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Посредника на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и с информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Посредника.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителитепо този член е актуална към момента на визуализацията ѝ на сайта на Посредника на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Посредникът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Посредникът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят самостоятелно избира дали да заплати на Доставчика общата стойност на поръчката авансово или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Посредникътне е в състояние да контролира;

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати, или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

(3) Когато Посредникът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Потребителят трябва да върне стоката на Доставчика, като от сумата, която Потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика или Посредника.

(5) Потребителят се задължава да върне получените от Доставчика стоки в отличен търговски вид, в пълна окомплектовка, заедно с оригиналната си опаковка и с приложена документация за покупка (фактура или касова бележка).

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който той започва да тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Посредника на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че Потребителят и Посредникът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Доставчика чрез сайта на Посредника ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на Потребителя стоки със същото качество и цена. Посредникът уведомява Потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Доставчикътпредава стоките на Потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на Потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения срок при сключването на договора.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 18. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Посредника или Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Посредникът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност за личните данни на Потребителя, Посредникът ще изпраща данни само на e-mail адреса, който е бил посочен от Потребителяв момента на регистрация.

(3) Посредникът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес: www.torbichki-za-prahosmukachki.bg/лични_данни

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Посредникът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, има право да се обърне към Посредника.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Посредника, след писмено съгласуване с Доставчика, за която промяна Посредника ще уведоми по подходящ начин всички Потребителина ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Посредникът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Посредника и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Посредника, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Посредникът публикува тези общи условия на адрес www.torbichki-za-prahosmukachki.bg/За_покупката/#Общи_условия, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Посредника и Доставчика се прекратяват в следните случаи:

(1) при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

(2) по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

(3) едностранно, с предизвестие от всяка една от страните в случай на виновно неизпълнение на задълженията на другата страна;

(4) при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

(5) при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

(6) в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

(7) в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или с помощта на европейско Онлайн решаване на спорове (ec.europa.eu/consumers/odr/)

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на електронния магазин www.torbichki-za-prahosmukachki.bg.

 

Рекламации

Искате ли да върнете/рекламирате продукта? Как да го направите?

Не получихте това, което очаквахте?

Доставените торбички не пасват на прасмукачката ви? Имате право да откажете получаването на заявената за покупка стока или да върнете получената вече пратка. Стремим се бързо да ви помогнем, евентуално да сменим погрешно доставената стока с нова.

 

Моля, възползвайте се от предоставените данни за контакт и ни пишете на имейл

(eshop@torbichki-za- prahosmukachki.bg) или ни се обадете (0882 462 480).

На разположение сме от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 ч.

Формуляр за рекламация

 

1. Стоката може да върнете без посочена причина в срок до 2 седмици от доставката.

Моля, изтеглете формуляр за рекламация във .pdf или .doc формат. Попълнете формуляра и изпратете ни го като прикачен файл тук: eshop@torbichki-za-prahosmukachki.bg. Принтирайте едно копие и го сложете в пакета със стоката, която ни връщате. Благодарение на това може да свържем поръчката Ви с връщаната стока.

Благодарим ви за съдействието.

 

2. Когато пращате стоката на нашия адрес, моля изпратете я в оригиналната опаковка.

 

3. Моля, изпратете пратката на този адрес: 

НИТЕК ЕООД България гр.София 1836, кв. Левски-Г ул. Поп Грую бл.46

 

 4. След получването на пратката ще ви изпратим новия продукт. Ако не желаете да

получите друг продукт, ще ви върнем парите.